Skuteczna windykacja należności od kontrahenta – o czym warto wiedzieć?

2023-07-22 | BIZNES

Każdy przedsiębiorca z czasem natrafia na problem z uzyskaniem zapłaty za sprzedany towar czy wykonaną usługę. Nieopłacona faktura boli, zwłaszcza że i tak trzeba od tego przychodu opłacić m.in. podatek, chociaż samemu nie uzyskało się pieniędzy. Co zrobić, aby windykacja należności przebiegła pomyślnie?

Wezwanie do zapłaty

Pierwszym krokiem, jaki warto podjąć, jest wysłanie nierzetelnemu kontrahentowi wezwania do zapłaty. Takie pismo można przygotować i wysłać samodzielnie, a można zlecić taką usługę kancelarii prawnej. Zaangażowany przez nas adwokat lub radca prawny sprawdzi, czy nasza wierzytelność nie jest przedawniona i sporządzi odpowiednie pismo, ujmując w nim nie tylko czysty dług, ale także uwzględniając dodatkowe kwoty, jakie są zgodnie z prawem należne. Nie każdy pamięta, że w transakcjach handlowych (b2b) obowiązują dodatkowe kwoty rekompensaty za odzyskiwanie należności. Przedsądowe wezwanie do zapłaty podpisane przez radcę prawnego lub adwokata często stanowi dla dłużnika wyraźny sygnał, że przeterminowana płatność jest dla nas poważną sytuacją i jesteśmy zmotywowani do dochodzenia swoich pieniędzy przed sądem, w czym wesprze nas właśnie kancelaria prawna. Obecnie w pozwie trzeba wyjaśnić, czy podjęło się próbę polubownego rozstrzygnięcia sporu, czy nie (i dlaczego) – wezwanie do zapłaty może być opisane w pozwie właśnie jako próba polubownego pozasądowego odzyskania pieniędzy.

Sprawa sądowa – pozew o zapłatę

Gdy przedsądowe wezwanie do zapłaty jednak nie przekona dłużnika do zapłaty, pora poważnie pomyśleć o wstąpieniu na drogę sądową. Warto zlecić prowadzenie sprawy sądowej kancelarii prawnej adwokata albo radcy prawnego. Doświadczony prawnik wybierze najbardziej optymalny tryb postępowania i przeprowadzi nas przez zawiłe procedury sądowe, dbając o ochronę naszych interesów. Wierzytelności możemy dochodzić w różny sposób, w szczególności:

  • w postępowaniu nakazowym,
  • w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU),
  • w postępowaniu w sprawach gospodarczych.

Ważne jest, że radca prawny i adwokat nie tylko przygotują prawidłowo pozew, ale także będą reprezentować nas na rozprawach oraz wesprą w zaskarżeniu wyroku, jeżeli sąd nie podzieli naszych racji. Profesjonalny pełnomocnik jest obyty z przepisami postępowania i będzie mógł doradzić, czy możemy zabezpieczyć swoją sytuację na czas procesu np. poprzez uzyskanie zabezpieczenia sądowego.

Egzekucja

Jeżeli pomimo korzystnego dla nas orzeczenia sądowego, nierzetelny kontrahent nie chce go wykonać, kancelaria prawna może wystąpić w naszym imieniu do komornika sądowego. Wprawdzie to komornik sądowy dokonuje wszelkich czynności egzekucyjnych, ale adwokat lub radca prawny dopilnują, aby organ egzekucyjny rzetelnie prowadził egzekucję i nie naruszał naszych praw.

nota

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *